ksiegowyRolą Głównego Księgowego w Spółce jest czuwanie nad przestrzeganiem przez Spółkę procedur i polityk księgowych oraz monitorowanie jej stanu finansowego. Muszą również być na szczycie wszelkich możliwych zagrożeń i podjąć kroki w celu wyeliminowania tych zagrożeń.

 

Jaka jest rola Głównego Księgowego w Spółce

Główni księgowi regularnie współpracują z innymi członkami swojego zespołu, w tym z działami finansowymi, księgowymi, operacyjnymi i marketingowymi, nad różnymi kwestiami, takimi jak:

- Poprawa zarządzania operacjami i wydajności

- Pomoc w przejęciu lub połączeniu firmy

- Koordynacja z audytorami zewnętrznymi

Główny Księgowy to osoba odpowiedzialna za monitorowanie ogólnej kondycji finansowej firmy. Odpowiadają za planowanie budżetu, identyfikację ryzyk finansowych, monitorowanie kosztów i szacowanie inwestycji. Odpowiadają również za prognozowanie przepływów pieniężnych i opracowywanie planów finansowych w celu zarządzania zdarzeniami krótkoterminowymi.

Rola Głównego Księgowego zmienia się dramatycznie ze względu na postęp technologiczny. Pomagają decydować o restrukturyzacji inwestycji na podstawie swoich prognoz i planów rozwoju.

Jakie są kluczowe obowiązki głównego księgowego?

Jako główny księgowy jesteś odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi aspektami finansowymi Twojej firmy. Obejmuje to ustalanie celów finansowych firmy, zarządzanie zobowiązaniami i należnościami oraz tworzenie budżetów. To trudna praca, która wymaga dużo czasu i wysiłku, aby upewnić się, że wykonujesz ją prawidłowo. Jeśli jednak zostanie to zrobione dobrze, może to prowadzić do lepszych decyzji w dłuższej perspektywie. Do obowiązków głównego księgowego należy zarządzanie przychodami i wydatkami firmy. Jednak nie chodzi tylko o zarządzanie pieniędzmi. Główny księgowy ma wiele innych obowiązków, które są kluczowe dla sukcesu ich firmy.

Jak ustawić swojego głównego księgowego, aby osiągnąć sukces?

W tym rozdziale znajdziesz 6 kluczowych punktów, które mogą pomóc Twojemu głównemu księgowemu osiągnąć sukces w swojej roli.

1. Edukuj głównego księgowego w zakresie celów finansowych firmy

2. Ustal jasne oczekiwania dotyczące tego, czego się od nich oczekuje

3. Stwórz system informacji zwrotnej, który pozwoli im wiedzieć, kiedy radzą sobie dobrze i w jakich obszarach muszą się poprawić

4. Zbierz informacje zwrotne od swoich pracowników, aby upewnić się, że realizują cele firmy

5. Daj im autonomię i zaufanie do ich pracy

6. Współpracuj z nimi w kierunku wspólnego celu

Wartość bycia głównym księgowym w firmie

Główny księgowy jest odpowiedzialny za upewnienie się, że finanse firmy są na plusie. Są oni również zazwyczaj odpowiedzialni za zarządzanie oprogramowaniem księgowym i listą płac firmy.

Główny księgowy zapewnia, że wszystkie te zadania zostaną wykonane terminowo, dokładnie i przy minimalnych kosztach. Muszą upewnić się, że mają wszystko odpowiednio skonfigurowane dla swoich pracowników – HR, finanse, księgowość – aby mogli bardziej skoncentrować się na swoich konkretnych zadaniach, dzięki czemu są bardziej wydajni.

„Kiedy jesteś odpowiedzialny za zarządzanie ważnymi aspektami finansów firmy, warto mieć pod ręką eksperta, który pomoże zapewnić przejrzystość”. -Ana Kekić