Zastosowanie fal radiowych - co powinieneś wiedziećFale radiowe są rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Są one częścią widma elektromagnetycznego, które obejmuje mikrofale i promieniowanie podczerwone. Widmo fal radiowych to zakres częstotliwości, w których występuje promieniowanie elektromagnetyczne. Fale radiowe mogą być wykorzystywane do wielu różnych zastosowań. Są one również wykorzystywane w badaniach naukowych i procesach przemysłowych. Jeśli coś jest w stanie poruszać elektrony, będzie również wytwarzać promieniowanie elektromagnetyczne. Ziemskie pole magnetyczne jest tym, co pozwala nam odbierać fale elektromagnetyczne z przestrzeni kosmicznej. Częstotliwości te są również wykorzystywane do komunikacji i nawigacji. Fale te mogą być odbierane na Ziemi poza horyzontem, gdzie inaczej nie byłyby w stanie się przemieszczać. Wszystko to sprawia, że fale radiowe są bardzo ważne w naszym codziennym życiu.

Mikrofale i promieniowanie podczerwone

Mikrofale i promieniowanie podczerwone to rodzaje fal radiowych. Oba są rodzajami promieniowania elektromagnetycznego. Fale radiowe to promieniowanie elektromagnetyczne, które mieści się w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 3 THz. Ten zakres częstotliwości jest często dzielony na pasma. Na przykład pasmo częstotliwości radiowych, które obejmuje częstotliwości używane do nadawania fal radiowych o długiej i krótkiej długości, jest określane jako pasmo radiowe lub pasmo częstotliwości radiowych.

Im krótsza długość fali, tym wyższa częstotliwość i odwrotnie, a im wyższa częstotliwość, tym krótsza długość fali. Ta różnica w długości fali i częstotliwości jest tym, co odróżnia mikrofale i promieniowanie podczerwone od fal radiowych o długiej i krótkiej długości fali. Fale radiowe o długiej i krótkiej długości fali należą do pasma częstotliwości mikrofal - od około 1 gigaherca (GHz) do 100 GHz - oraz pasma częstotliwości podczerwieni - od około 300 gigaherców (GHz) do 100 THz.

Zastosowania fal radiowych

Fale radiowe mogą być używane do szeregu różnych zastosowań. Obejmują one nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, komunikację komórkową, komunikację satelitarną, nawigację i zdalne wykrywanie. Fale radiowe są wykorzystywane do nadawania dźwięku i obrazu do gospodarstw domowych i firm na całym świecie. Są one również wykorzystywane w komunikacji bezprzewodowej, w tym w komunikacji satelitarnej i Wi-Fi. Mogą być również wykorzystywane w nawigacji przez statki, samoloty i pojazdy lądowe. Dzieje się tak, ponieważ fale radiowe mogą podróżować przez powietrze lub wodę morską.

Teledetekcja może być wykorzystywana do monitorowania stanu upraw, lasów i zasobów wodnych, a także zasobów naturalnych, takich jak minerały.

Jak wykrywamy fale radiowe?

Najpierw musimy wiedzieć, jak wykrywane są fale radiowe. Fale radiowe są promieniowaniem elektromagnetycznym, co oznacza, że składają się z prądu elektrycznego i pola magnetycznego. Jeśli coś jest w stanie poruszać elektrony, będzie również wytwarzać promieniowanie elektromagnetyczne. Ziemskie pole magnetyczne jest tym, co pozwala nam odbierać fale elektromagnetyczne z kosmosu. Kiedy więc fala elektromagnetyczna wchodzi w kontakt z anteną, powoduje drgania elektronów w antenie. Elektrony wytwarzają prąd elektryczny, który przepływa przez przewód do odbiornika. Odbiornik przekształca prąd z powrotem w promieniowanie elektromagnetyczne, które można usłyszeć lub zobaczyć.

Rodzaje fal radiowych

Istnieje wiele różnych typów fal radiowych. Należą do nich fale krótkie, fale średnie i fale długie. Fale radiowe to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od około 1 metra do 1 kilometra. Krótkofalówki - Mają one najniższą częstotliwość i najdłuższą długość fali. Są one wykorzystywane w nadawaniu i mogą podróżować tysiące mil w powietrzu. Fale średnie - są wykorzystywane w nadawaniu, a także w niektórych formach dwukierunkowej komunikacji radiowej. Fale długie - mają najwyższą częstotliwość i są rzadziej używane niż pozostałe rodzaje fal radiowych. Są one wykorzystywane w radiofonii i telewizji oraz w niektórych formach dwukierunkowej komunikacji radiowej.

Promieniowanie radiowe i mikrofalowe jest wykorzystywane do wielu różnych zastosowań. W badaniach naukowych jest używane do badania wszechświata i wzorców pogodowych. Jest również wykorzystywane w procesach przemysłowych do ogrzewania i mieszania materiałów. Fale radiowe są również wykorzystywane w komunikacji, nawigacji i urządzeniach zdalnego sterowania. Częstotliwości radiowe o stosunkowo niskich częstotliwościach, które są mniejsze niż 3 gigaherce (GHz), są określane jako fale radiowe o niskiej częstotliwości (LF). Fale radiowe wysokiej częstotliwości (HF) mają częstotliwość większą niż 3 GHz.

W tym zakresie częstotliwości fale elektromagnetyczne przemieszczają się dzięki odbiciu od zjonizowanych szlaków górnej atmosfery. Taki układ nazywany jest jonosferą. Jonosfera jest w stanie odbijać fale radiowe, dzięki czemu mogą one być odbierane na Ziemi poza horyzontem, gdzie w przeciwnym razie nie mogłyby się przemieszczać. Częstotliwości te są również wykorzystywane do komunikacji i nawigacji. Fale radiowe HF są również wykorzystywane do komunikacji między samolotami i statkami. Mogą być również wykorzystywane przez personel ratunkowy i inne osoby do komunikacji podczas katastrof. Ponieważ te fale są bardzo długie, są w stanie przeniknąć przez wodę. To czyni je użytecznymi do komunikacji podwodnej między łodziami podwodnymi i statkami. Częstotliwości pomiędzy 3 a 30 MHz nazywane są zakresem bardzo wysokiej częstotliwości (VHF). VHF jest używany do transmisji radiowych i telewizyjnych, komunikacji policyjnej i straży pożarnej oraz niektórych rodzajów dwukierunkowej komunikacji radiowej.